Παραίτηση ἀρχηγοῦ Pediga

Ἡ δημοσίευση φωτογραφίας, κατ’ ἀπομίμηση τοῦ Χίτλερ, τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ἀντιισλαμικοῦ κινήματος Pediga τῆς Γερμανίας, ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων καὶ τὸν ὑποχρέωσε στὴν παραίτηση∙ τὸ φυλετικὸ προκαλεῖ σοβαρὰ προβλήματα, ἐνῶ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ συμμετεῖχε σὲ ἀντιρατσιστικὲς ἐκδηλώσεις. Ἡ ἀκροδεξιὰ γενικὰ παρουσιάζει ἄνοδο στὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, μὲ περισσότερη στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Πολωνία∙ μετὰ τὸν Οὐκρανὸ πρωθυπουργό, ποὺ δήλωσε ὅτι ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἐπιτέθηκε στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Γερμανία, ὁ Πολωνὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀποφάνθηκε, ὅτι τὸ πρῶτο οὐκρανικὸ σῶμα ἀπελευθέρωσε τὸ Ἄουσβιτς. Οἱ Ρῶσοι ἀντέδρασαν ἔνοντα, κατηγορώντας τὴν Βαρσοβία ὅτι ξαναγράφει τὴν ἱστορία, ἐνῶ στὸν ἑορτασμὸ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ στρατοπέδου δὲν ἔχει κληθεῖ ὁ Ρῶσος πρόεδρος, παρὰ μὲ ἄτυπη ἐπιστολὴ τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Μουσείου του.