Διασφάλιση τῆς ἐσωκομματικῆς συνοχῆς

Ἡ διασφάλιση τῆς ἐσωκομματικῆς καὶ τῆς κυβερνητικῆς πειθαρχίας εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐὰν ἐπιθυμεῖ σταθερὴ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας∙ τὰ τυχὸν προβλήματα στὰ ἄλλα κόμματα ἔχουν ἐλάχιστη σημασία, ἀλλὰ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἀποχή, μεγαλύτερη ἀπ’ τὸ 2012. Ἡ προστασία τῆς κυβερνητικῆς συνοχῆς ἐπιτρέπει στὸν πρόεδρο ἄνεση στὶς κινήσεις του μὲ τοὺς πιστωτές, μὲ τοὺς κερδοσκόπους τοῦ ΔΝΤ στὴν κορυφή, διότι αὐτοὶ εἶναι τὸ πρόβλημα∙ ἡ συνοχὴ ἀποτελεῖ τὸ ἀνάχωμα ἀπέναντι στὴν κατακραυγὴ τῆς κοινῆς γνώμης, ποὺ δὲν θὰ ἀργήσει, διότι καμμία ἀπ’ τὶς ὑποσχέσεις δὲν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιηθεῖ, ὅταν μάλιστα δὲν διαθέτει παλμὸ καὶ ζέση στὸ κόμμα του. Πολὺ ἀνάλαφρη ἦταν ἡ ψῆφος∙ ἡ ἑνότητα θὰ κρίνει τὴν ἀντοχὴ τῆς χώρας στὶς ἐπικείμενες σκληρὲς διαπραγματεύσεις.