Νταβός, μέτρια ἐμφάνιση

Ἡ μετριότης κυριάρχησε φέτος στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός∙ οἱ ἡγέτες πολλοί, ἀλλὰ οἱ ἐξαγγελίες ἐλάχιστες, ἴσως λόγῳ τῆς διάχυτης ἀνησυχίας γιὰ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις, τρομοκρατία, Οὐκρανία, πετρέλαιο. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἠδυνήθησαν προσδῶσαι κάποιο αἰσιόδοξο τόνο γιὰ τὴν πορεία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας∙ ἐξαίρεση ἀπετέλεσε ὁ Κινέζος πρωθυπουργός, μὲ τὶς δεσμεύσεις του γιὰ πλήρη ἀπελευθέρωση τῆς κινήσεως κεφαλαίων καὶ τὴν διαπραγμάτευση ἐλευθέρως πλέον τοῦ ρεμίνμπι καὶ στὴν Ζυρίχη. Οἱ Ρῶσοι ἀπουσίαζαν ἐπίσης, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι Ἀναδυόμενοι, δείχνουν τὶς ἀποστάσεις τους ἀπ’ τὸν κορυφαῖο θεσμὸ τῆς δυτικῆς οἰκονομίας∙ Οἱ ἐξαγγελίες Ντράγκι συζητήθηκαν λίαν ἐκτενῶς στοὺς διαδρόμους καὶ στὰ ἑστιατόρια, ἂν καὶ φρόντισε σωφρόνως ποιῶν ἀπέχειν ὁ Εὐρωπαῖος τραπεζίτης∙ ἡ πολιτικὴ πιστωτικῆς χαλαρώσεως ἔγινε εὐμενῶς δεκτὴ καὶ ὅλοι ἀναμένουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος στὴν διψασμένη εὐρωπαϊκὴ ἀγορά.