Οὐκρανία, νέα κλιμάκωση

Σὲ νέα κλιμάκωση ὁδηγεῖται ὁ πόλεμος στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, καθὼς οἱ συγκρούσεις συνεχίζονται καὶ ὁ πρόεδρός της μιλάει, γιὰ πεντακόσιους νεκροὺς Αὐτονομιστές, ἀλλὰ οἱ Ρωσόφωνοι γιὰ ἑπτακόσιους Οὐκρανούς∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ Μαριούπολη, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸ Ντόνετσκ, ἀλλὰ κατέχεται ἀπ’ τὸν οὐκρανικὸ στρατό, ἐνῶ οἱ Αὐτονομιστὲς βαδίζουν γιὰ ἀνακατάληψή της. Στὴν Νέα Ὑόρκη, ὁ Μπὰν Κιμοὺν καταδίκασε τὶς συγκρούσεις, ἀλλὰ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας δὲν ἐξέδωσε ἀνάλογο ψήφισμα, διότι πρόβαλε βέτο ἡ Ρωσία∙ οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις δείχνουν ὅτι ὑστεροῦν στὸ μέτωπο, ἐνῶ οἱ Δυτικοὶ ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὴν συνεχῆ ὑποστήριξή τους, μὲ τὴν ἐξέχουσα θέση τῆς ἀκροδεξιᾶς στὶς πτέρυγές της. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρουνσουὰ Ὁλλὰντ πρότειναν στὴν Μόσχα τὴν σύναψη συμφωνίας ἐλευθέρου ἐμπορίου ἀπ’ τὸν Ἀτλαντικὸ μέχρι τὸ Βλαδιβοστόκ, ἀνασύροντας παλιὰ πρόταση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν, ἀρκεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ εἰρήνη στὴν Οὐκρανία∙ ἀλλάζουν στάση πολλοὶ Δυτικοί.