Ἡγέτες στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία

Πλῆθος ἡγετῶν συρρέει στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ βασιλέως Ἀμποντουλλὰχ καὶ τὴν ἀνοδο στὸ θρόνο τοῦ Σαλμάν∙ ὅλοι τους ξεχνοῦν τὸ θρησκευτικὸ καὶ αὐταρχικὸ καθεστὼς καὶ σπεύδουν χαιρετῆσαι τὸν νέο μονάρχη τοῦ πλουσίου βασιλείου. Ἀπ’ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μέχρι τὸν Νταίηβιντ Κάμερον καὶ τὸν Μπουλὲν Ἐτσεβὶτ βρίσκονται στὴν Ριάντ∙ οἱ παραγγελίες πολεμικοῦ ὑλικοῦ καὶ τὰ προγράμματα ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς ἀχανοῦς χώρας συζητοῦνται στὰ παρασκήνιο, ἐνῶ ἐπισήμως κυριαρχοῦν τὰ θέματα τῆς τρομοκρατίας καὶ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα συντομεύει τὴν ἐπίσκεψή του στὶς Ἰνδίες, γιὰ νὰ βρεθεῖ καὶ αὐτὸς στὸ Ριάντ∙ ὁ Ναρέντρα Μόντι τοῦ ἐπιφύλαξε θερμὴ ὑποδοχή, μὲ ἀντικείμενο τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ τεχνολογικῶν ὑπηρεσιῶν μεταξὺ τῶν δύο.