Σύνταγμα, ἐθνικὴ παράδοση

Ἡ ἄρνηση τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ νὰ δώσει τὸν νενομισμένο ἐκ τοῦ Συντάγματος ὅρκο ἀποτελεῖ καταπάτηση τοῦ καταστατικοῦ χάρτου καὶ προσβολὴ τῆς ἐθνικῆς μας παραδόσεως∙ ρητὰ καταγράφεται στὸ Σύνταγμα καὶ δὲν ἀλλάζει παρὰ μόνο μὲ τὴν ἀναθεώρησή του. Στὴν πράξη ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιδίδεται σὲ προσπάθειες ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὰ ἐκρηκτικὰ προβλήματα, μὲ τὴν πρόκληση ἄλλης ἀναταραχῆς∙ ἀλλὰ ἡ Νέα Δημοκρατία δὲν ἔπεσε στὴν παγίδα καὶ ἁπλῶς καταδίκασε τὴν πράξη∙ ἐὰν τὸν μιμηθοῦν καὶ ὑπουργοί του, τότε οἱ ἀποφάσεις τους θὰ ὑποστοῦν τὴν ἀκύρωση στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, διότι δὲν ἔγινε νομίμως ὁ διορισμός τους. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ἀντὶ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ κατεπείγοντα προβλήματα ἐπιδίδεται σὲ θεατρινισμοὺς καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν ἐνόχληση τοῦ κόσμου∙ εἶναι ὁ πρωθυπουργὸς μὲ ἐλάχιστους ὀπαδοὺς στὸ δρόμο νὰ τὸν χαιρετοῦν, κατὰ τὴν μετάβασή του ἀπ’ τὸ Προεδρικὸ στὸ Μέγαρο Μαξίμου.