Δῶρο νίκης, μεγάλη ἀποχὴ

Ἡ μεγάλη ἀποχὴ ἦταν τὸ κριτήριο τῆς νίκης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐκλογὲς καὶ ἡ ὑπόκουφη ὀργὴ τῶν συνταξιούχων καὶ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων∙ ἡ συμμετοχὴ ἦταν στὸ 63%, ἤτοι ἴδια περίπου μὲ ἐκείνη τοῦ 2012 καὶ τοῦ 2009, ἐνῶ κανονικὰ στὶς παλαιότερες ἐποχὲς ἡ συμμετοχὴ ὑπερέβαινε τὸ 70%. Πολλοὶ δὲν ψήφισαν πάλι, παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τους καὶ τοὺς φόβους τους γιὰ τὴν τύχη τῆς χώρας, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς τῆς Κουμουνδούρου∙ σὲ αὐτοὺς προστίθενται οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, διότι θεώρησαν τὶς μεταρρυθμίσεις ὡς πλῆγμα στὰ κεκτημένα τους καὶ οἱ ἀπολυμένοι περιμένουν τὴν ἐπαναπρόσληψή τους, ἐνῶ περισσότεροι συνταξιοῦχοι θέλησαν νὰ ἐκδικηθοῦν τὶς περικοπὲς τῶν συντάξεών τους. Πολλὰ ἔπαιξαν.