Ἁμφιθυμικὴ στάση Εὐρωπαίων

Στοὺς Εὐρωπαίους ἡ στάση ἀπέναντι στὴν νέα κυβέρνηση εἶναι ἔντονα ἀμφιθυμική, μὲ τοὺς ἀριστεροὺς χαιρετίζειν αὐτὴν ὡς ἱστορικὴ νίκη, ἀλλὰ μὲ τοὺς σοβαροὺς ἀναλυτὲς καὶ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες πολὺ σκεπτικούς∙ τὰ προεκλογικὰ συνθήματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προκαλοῦν ἔντονες ἀνησυχίες, διότι δὲν λύονται τὰ προβλήματα στὰ μπαλκόνια. Οἱ ταμειακὲς ἀνάγκες τῆς Ἑλλάδος εἶναι τεράστιες καὶ κατεπείγουσες, γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν συντάξεων καὶ τῆς ὑγειονομικῆς περιθάλψεως∙ ἐὰν δὲν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόικα δὲν ἐγκρίνονται οἱ ἐκκρεμεῖς δόσεις καὶ τὸ κράτος δὲν καλύπτει τὶς ὑποχρεώσεις του, ὄχι μόνο πρὸς τοὺς ξένους, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐσωτερικό, ὅταν εἶναι γνωστὴ ἡ ὑστέρηση τῶν δημοσίων ἐσόδων, ποὺ μᾶλλον θὰ αὐξηθεῖ στὶς ἑπόμενες μέρες. Ὅλα αὐτὰ εἶναι γνωστὰ στὶς Βρυξέλλες καὶ στὴν Φραγκφούρτη, ἴσως πιὸ λεπτομερῶς ἀπ’ ὅ,τι στὴν Κουμουνδούρου καὶ αὐτὸ τοὺς ἀνησυχεῖ περισσότερο∙ ἡ ἀνάλαφρη ἐνασχόληση μὲ τὰ προβλήματα ἐγκυμονεῖ πολλοὺς κινδύνους.