Οὐκρανία, διπλωματῶν ὥρα

Ἡ ὥρα τῶν διπλωματῶν ἔρχεται μᾶλλον στὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα, καθὼς στὸ μέτωπο οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις χάνουν κατὰ κράτος ἀπέναντι στοὺς Ρωσόφωνους∙ οἱ κατηγορίες κατὰ τῆς Μόσχας, ὅτι τοὺς ἐνισχύει, δὲν πείθουν καὶ πολύ, διότι καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ στέλνουν βοήθεια καὶ περισσότερους στρατιωτικοὺς συμβούλους, ἀλλὰ στὴν μάχη ὑστερεῖ ὁ οὐκρανικὸς στρατός∙ οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας δὲν ἀποτελοῦν πλέον ἀπειλή, διότι ὅση ζημία μποροῦσαν τὴν προκάλεσαν, ἐνῶ μεγαλύτερη ὑπέστη ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου.Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καταγγέλλει τὸν οὐκρανικὸ στρατό, ὡς μεραρχίες τοῦ ΝΑΤΟ, καὶ ἔχει τρία ὅπλα στὸ ὁπλοστάσιό του: τὴν πατριωτικὴ ἔξαρση τῶν Ρώσων, ποὺ ἀποδέχονται τὶς οἰκονομικὲς θυσίες∙ τὶς χειρότερες ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς κυρώσεις στὶς εὐρωπαϊκὲς οἰκονομίες∙ τὴν τεχνολογικὴ ὑπεροχή του ἀπέναντι στὴν Ἀμερικὴ στὸ διάστημα καὶ στὴν πολεμικὴ βιομηχανία. Ἔχουν ἐξαιρέσει οἱ Ἀμερικανοὶ τοὺς κλάδους αὐτοὺς ἀπ’ τὶς κυρώσεις, ἐπειδὴ χρειάζονται τὴν ρωσικὴ τεχνολογία.