Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, παρὰ τὶς ἀρχικὲς ἐντυπώσεις ἀπ’ τὶς ἑλληνικὲς ἐκλογές∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε ἐλαφρὰ τὴν θέση του στὰ 1,2331 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 132,8056 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1282,75, καὶ πετρέλαιο, 48,08. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται πεπεισμένοι ὅτι ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν δὲν πρόκειται προκαλέσαι προβλήματα στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν τρόικα, παρὰ τὴν προεκλογική ρητορεία∙ τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν δικαιολόγηση τῆς στροφῆς στοὺς ψηφοφόρους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τοὺς ἀφορᾶ καὶ πολύ. Ἄλλωστε στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἐπικράτησαν τάσεις ἀναμονῆς, μετὰ τὴν ἀρχικὴ μεγάλη πτώση, μὲ σχετικὴ διόρθωση στὴ συνέχεια. Ὅλοι περιμένουν τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας κυβερνήσεως σήμερα καὶ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τῶν ὑπουργῶν του∙ ἡ ἐπείγουσα ὁρκωμοσία τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπὸ χθὲς ἔχει τὴν ἔννοια τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν ταχεῖα ἀντιμετώπιση τῶν ἐκρηκτικῶν προβλημάτων τῆς χώρας μας.