Ἰαπωνία, ὀργὴ γιὰ ἐκτέλεση

Στὴν Ἰαπωνία ἔχει προκληθεῖ ἔντονη ὀργὴ γιὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἑνὸς ἀπ’ τοὺς δύο ὁμήρους της ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ζητήσει διακόσια ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ λύτρα∙ ὁ Σέρτζιο Ἄμπε ἀρνήθηκε νὰ πληρώσει, διότι αὐτὸ θὰ σήμαινε διάλογο μὲ τὸ χαλιφάτο καὶ ἔμμεση ἀναγνώρισή του, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζει καὶ σκληρὴ κριτικὴ στὴν χώρα του. Τὸ ἰσλαμικὸ καθεστὼς χάνει ἔδαφος στὰ διάφορα μέτωπα, καθὼς οἱ ἰρακινὲς δυνάμεις ἔχουν προελάσει ἀρκετὰ στὸ ἐσωτερικό του καὶ ἀπειλοῦν τὰ παραδοσιακὰ ὀχυρά του, ἐνῶ καὶ οἱ συριακὲς σημειώνουν πρόοδο καὶ οἱ Κοῦρδοι ἔχουν ἀνακτήσει ὅλες τὶς θέσεις γύρω ἀπ’ τὴν Κομπάνι∙ ἡ παρουσία πολλῶν ἡγετῶν στὸ Ριάντ, καὶ τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα σήμερα, θεωρεῖται ὡς σημαντικὸς σταθμὸς στὴν ἐνίσχυση τοῦ ἀντιισλαμικοῦ μετώπου.