Παρακλητικὸς σὲ Εὐρωπαίους

Ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιδίδεται πλέον σὲ παρακλητικὲς κινήσεις πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, γιὰ συνάντηση μαζί τους καὶ συζήτηση τῶν προβλημάτων μας, ἐγκαταλείποντας σὲ λίγες ὧρες τὶς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις του∙ οἱ ἑταῖροι μας ἔχουν τηρήσει πολὺ ἀνεκτικὴ καὶ εὐνοϊκὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα στάση τὴν πενταετία, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τοῦ σοσιαλιστοῦ προκατόχου του. Ἀλλὰ καὶ τώρα εἶναι διατεθειμένοι γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση καὶ τῆς δικῆς μας προσπαθείας∙ οἱ παρακλήσεις στὸν Ἀρχιεπίσκοπο δὲν ἀρκοῦν, «σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει»… Προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων ἐλλειμμάτων καὶ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς ἀγορᾶς ἀπέναντί του εἶναι τὸ μεγάλο ζητούμενο∙ αὐτὸ ὅμως δὲν γίνεται καὶ ἡ παγωμάρα ἐπικρατεῖ στὶς συναλλαγές, μόνο οἱ ἄκρως ἀπαραίτητες γίνονται. Μὲ ἀέρα κοπανιστὸ δὲν ἐπανέρχεται ἡ ἀνάπτυξη οὔτε καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς προεκλογικῆς περιόδου.