Δυστύχημα F16 Los Llanos

Τὸ δυστύχημα τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας μας στὸ Los Llanos στὴν ἐπαρχία Albacete τῆς Ἱσπανίας, μὲ τὴν πτώση τοῦ F16, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπογείωσή του σὲ σταθμευμένα γαλλικὰ ἀεροσκάφη, προκάλεσε δέκα νεκροὺς καὶ ἄλλους τόσους τραυματίες, ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἑπτὰ σοβαρά∙ οἱ δύο χειριστὲς εἶναι μεταξὺ τὼν νεκρῶν, ὅπως καὶ ὀκτὼ Γάλλοι πιλότοι, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν σὲ μαχητικὰ τους Mirage2000 καὶ Rafale. Τὰ αἴτια τοῦ δυστυχήματος δὲν ἔχουν διερευνηθεῖ ἀκόμη, ἐνῶ ἔσπευσε στὴν Ἱσπανία ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου Τακτικῆς Ἀεροπορίας∙ οἱ Ἕλληνες πιλότοι μετεῖχαν σὲ ἀσκηση τοῦ ΝΑΤΟ, μαζὶ μὲ συναδέλφους τους ἀπὸ πολλὲς χῶρες καὶ τὸ ἀεροσκάφος εἶχε ἀπογειωθεῖ γιὰ συμμετοχή του σὲ προγραμματισμένη πτήση. Οἱ πιλότοι μας καταλαμβάνουν πάντοτε στὶς συμμαχικὲς ἀσκήσεις τὶς πρῶτες θέσεις.