Νέα Ἀγγλία, χιονοθύελλα

Στὴν Νέα Ἀγγλία πολικὴ χιονοθύελλα ἔχει νεκρώσει τὴν κυκλοφορία στοὺς δρόμους καὶ στὸν ἀέρα, ἂν καὶ παρουσιάζεται μικροτέρας ἐντάσεως ἀπὸ ὅ,τι εἶχε προβλεφθεῖ∙ τὸ χιόνι σὲπολλὲς περιοχὲς φθάνει τὸ ἕνα μέτρο, ἐνῶ ὑπολογίζεται ὅτι ἔχει πλήξει τὸ 20% τῶν Ἀμερικανῶν. Σὲ πολλοὺς θυμίζει τὶς περυσινὲς καταιγίδες, ἐξ αἰτίας τῆς διαταραχῆς τῶν κυκλικῶν πολικῶν ἀνέμων, ἂν καὶ οἱ μετεωρολόγοι δὲν ἐπιβεβαιώνουν τὶς σχετικὲς πληροφορίες∙ πάνω ἀπὸ 4000 ἀεροπορικὲς πτήσεις ἔχουν ἀκυρωθεῖ, ἐνῶ οἱ περισσότεροι δρόμοι ἔχουν κλείσει καὶ πολλὲς ὀρεινὲς περιοχὲς ἔχουν ἀποκλεισθεῖ. Τὰ συνεργεῖα διασώσεως δουλεύουν συνέχεια γιὰ τὸν καθαρισμὸ τῶν ὁδῶν ἢ τὸν ἀπεκγλωβισμὸ πολλῶν ἀποκλεισμένων κατοίκων, ἐνῶ πολλὲς χιλιάδες κατοικίες δὲν ἔχουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καὶ πόσιμο νερό∙ οἱ μετεωρολόγοι προβλέπουν σύντομη ἐξασθένιση τῶν ἀκραίων φαινομένων.