Ὡς ταῦροι ἐν ὑαλοπωλείῳ

Οἱ ὑπουργοὶ εἰσέβαλαν στὰ ὑπουργεῖα τους ὡς ταῦροι ἐν ὑαλοπωλείῳ, μὲ τὶς προεκλογικὲς ρητορεῖες ἐν ὑπερεπαρκείᾳ∙ ἦρθαν ὅμως τὰ μηνύματα, γιὰ τὴν ἀνησυχία τῶν ἐπενδυτῶν, τὰ διαβήματα τῶν Κινέζων καὶ οἱ παρεμβάσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ διόρθωσαν μερικά. Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία σημείωσε 0,7% ἀνάπτυξη τὸ 2014 καὶ γύρω στὸ 2% τὸ τελευταῖο τρίμηνο, ἐνῶ οἱ τουρίστες ἀνῆλθαν σὲ 24 ἑκατομμύρια καὶ τὰ ἔσοδα σὲ 13,5 δις εὐρώ∙ ὁ πρωθυπουργὸς τὰ ἀγνόησε αὐτά, ὅπως ἔκανε καὶ προεκλογικά, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπενδυτὲς ἄρχισαν ἀγνοεῖν τὴν χώρα, διότι δὲν δέχονται τὴν περιφρόνησή του. Ἡ ἀγορὰ ἀσφυκτιᾶ καὶ ὁ κόσμος ἐπανῆλθε στὸ σφίξιμο τῆς ζώνης, ὅπως πρὸ τριετίας, διότι φοβᾶται τὰ χειρότερα, ρευστὸ δὲν ὑπάρχει καὶ οἱ τράπεζες ἔχουν ἀδειάσει∙ ἡ ἀνάταση καὶ ἡ εὐφορία τοῦ Φθινοπώρου ἐξαχνίσθηκαν, μὲ τὴν ἀπειλὴ τῶν ἐκλογῶν, καὶ ἐξαφανίσθηκαν παντελῶς ὡς διὰ μαγείας τὸ τριήμερο.