Σχέδιο ἐκδιώξεως ἐπενδυτῶν

Τὸ σχέδιο ἐκδιώξεως τῶν ἐπενδυτῶν ἄρχισε ἐφαρμόζεσθαι, μὲ τὶς δήλωσεις τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν, ὅτι διακόπτονται, ἡ παραχώρηση τῶν ἀεροδρομίων, πώληση τῆς ΔΕΗ∙ μᾶλλον ἡ ἐπείγουσα ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου πρεσβευτοῦ στὸν πρωθυπουργὸ προχθὲς εἶχε κάποιο ἀποτέλεσμα. Ἡ καταγγελία δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη ὑπόθεση, διότι ἰσχύουν οἱ διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας καὶ ἀκολουθοῦν οἱ αὐστηρὲς ποινικὲς ρῆτρες, τὶς ὁποῖες δὲν ἔχει τὴν ἄνεση νὰ ἐκπληρώσει τὸ χρεωκοπημένο κράτος μας∙ τὸ κακὸ ὅμως γίνεται, διότι ἐκλαμβάνεται ἀπ’ τοὺς ξένους ὡς ἔνδειξη τῶν προθέσεων τῆς κυβερνήσεως καὶ ξαναβάζουν τὴν Ἑλλάδα στὸν μαῦρο πίνακα, ὅπως ἦταν τὴν διετία τοῦ σοσιαλιστοῦ πρωθυπουργοῦ. Φαίνεται ὅτι αὐτὰ δὲν γίνονται στὴν τύχη, εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα.