Ἐπιστροφὴ σὲ ἀστερίσκους

Ἡ διαφοροποίηση τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ εὐρωπαϊκὸ ἀνακοινωθὲν γιὰ τὴν Οὐκρανία ἀποτελεῖ πομφόλυγα γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση∙ ἡ διαφωνία ἑταίρων στὶς ἀποφάσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καταγράφεται, διότι λαμβάνονται μὲ πλειοψηφία καὶ ὄχι μὲ ὁμοφωνία, ἀλλὰ καμμία δὲν πρόβαλε τὴν διαφοροποίησή της, ἐνῶ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς συμφώνησε∙ Ἑλλάς, Κύπρος, Οὐγγαρία, Αὐστρία, Ἱσπανία εἶναι μεταξὺ τῶν χωρῶν αὐτῶν καὶ εἶναι γνωστὰ αὐτά. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἐζήλωσε τὴν δόξα τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, μὲ τοὺς ἀστερίσκους στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὸ «οἱ βάσεις φεύγουν», ἐνῶ ἔμειναν μὲ τρεῖς φορὲς χειρότερους ὅρους∙ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὅμως τὰ κοινοτικὰ κονδύλια εἰσπράττονταν χωρὶς ἔλεγχο καὶ μὲ τὴν κατάχρησή τους ποὺ ἔφτιαξαν τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ τώρα ἐπιβάλλεται αὐστηρὸς προκαταρκτικὸς καὶ κατασταλτικὸς ἔλεγχος. Κάτι ἄλλο ἐπιδιώκει ἡ κυβέρνηση, μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῶν μεγαλοεργολάβων στὶς καίριες θέσεις∙ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, γιὰ ἐπιβίωση τῶν μεγαλοεκδοτῶν, καὶ τὴν διαρπαγὴ τῶν κονδυλίων.