Οὐκρανία, ἄτακτη ὑποχώρηση

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση προβαίνουν οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις ἀπέναντι στοὺς Ρωσόφωνους καὶ μὲ περιπτώσεις πυροβολισμῶν κατὰ τῶν στρατιωτῶν τους, ἐνῶ Εὐρώπη καὶ Ἀμερικὴ ἐγκρίνουν νέα δάνεια πολλῶν δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς χρεωκοπίας της∙ οἱ Αὐτονομιστὲς ἔχουν ἀνακαταλάβει τὶς περιοχὲς γύρω ἀπ’ τὸ Ντόνετσκ καὶ προωθοῦνται στὸ Ντεμπαλτσίεφ, ἐνῶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση αὐξάνονται οἱ διαφοροποιήσεις στὴν ἐπίσημη πολιτική. Ἡ ἐπιβολὴ νέων κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας μᾶλλον θεωρεῖται δύσκολη, διότι, πέραν τῶν ἀντιρρήσεων πολλῶν ἑταίρων, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῶν οἰκονομικῶν κύκλων∙ ἡ ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως στὸ μέτωπο καὶ ἡ πλήρης παράλυση τοῦ κράτους εἶναι τὰ κύρια προβλήματα, ἐνῶ ἡ οἰκονομία της καταρρέει συνεχῶς, διότι οἱ δυναμικοί της κλάδοι βρίσκονται στὸ Ντόνμπας, στὴ βιομηχανία καὶ γεωργία. Ἡ διακοπὴ τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων μὲ τὶς δύο ἐπαρχίες ὁδηγεῖ τὶς ἀρχές τους στὴν ἐνίσχυση τῶν παραγωγικῶν τους σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία.