Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση ἐκείνης τῆς Σαγκάης, μετὰ τὴν ἐπὶ διήμερον ὑποχώρησή της∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1315 δολλάρια καὶ βελτιώθηκε στά, 133,8165 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1287, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,39. Οἱ ἐπενδυτὲς στὴ Δύση παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος, ἀλλὰ καὶ τῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο τῆς παρατάσεως ἄλλο ἕνα ἑξάμηνο τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις μερικῶν μελῶν της καὶ τῶν οἰκονομικῶν κύκλων. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἑλβετία ἀνακοίνωσε ὅτι προβλέπει ὕφεση γιὰ τὴν οἰκονομία της τὸ τρέχον ἔτος, κατὰ 0,5%, λόγῳ τῆς ἀνατιμήσεως τοῦ φράγκου της καὶ τῆς ἐκροῆς κεφαλαίων, μετὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀρνητικοῦ ἐπιτοκίου στὶς καταθέσεις ἀλλοδαπῶν στὶς τράπεζες της∙ οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὶς ἐξαγγελίες Ντράγκι, γιὰ τὴν διάθεση 1,1 τρις εὐρὼ στὴν ἀγορὰ δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀντίκρυσμα.