Ἀντιδράσεις κατὰ χαλιφάτου

Οἱ διεθνεῖς ἀντιδράσεις κατὰ τοῦ χαλιφάτου κλιμακώνονται, ἐνῶ ἡ Ἰαπωνία ζητάει τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἄλλων ὁμήρων της, μὲ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ Ἰρὰν γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς συριακῶν θέσεων∙ ἡ ἀνακατάληψη τῆς Κομπανὶ θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν, διότι ἦταν ἡ πόλις κλειδὶ γιὰ τὴν ἄμεση καὶ ἄνετη ἐπικοινωνία τῶν περιοχῶν τους στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία. Φαίνεται ὅτι ὁ ἰρακινὸς στρατὸς προχωράει στὴν ἀναδιοργάνωσή του, ἔστω καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἰρανῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ συριακὲς δυνάμεις ἔχουν ἐνισχύσει σημαντικὰ τὶς θέσει τους∙ οἱ χαμένοι μᾶλλον στὴν ἀναμέτρηση εἶναι οἱ ἀντιπολιτευτικὲς σουνιτικὲς πρὸς τὴν Δαμασκὸ δυνάμεις, παρὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἀμερικῶν καὶ τῶν ἀραβικῶν ἐμιράτων. Συναντοῦν δυσκολίες στὴν ἀναμέτρηση μὲ τοὺς ἰσχυροὺς Ἀλλαουίτες τῆς χώρας.