Ἀπάντηση Ποῦτιν στὴ Δύση

Πρόσκληση στὸν ἡγέτη τῆς Βορείου Κορέας ἀπηύθυνε ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, γιὰ νὰ παραβρεθεῖ στὸν ἑορτασμό, στὴν Ἐρυθρὰ πλατεία τῆς Μόσχας, τῆς 70ης ἐπετείου ἀπ’ τὴν νίκη στὸν πόλεμο∙ οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν τὴν πρόσκληση, ὡς ἀπάντηση τοῦ Ρώσου προέδρου στὴν ἄρνηση τῆς Πολωνίας νὰ τὸν προσκαλέσει στὴν ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἄουσβιτζ. Ταυτοχρόνως, σὲ ἄλλη μία χειρονομία ἀποδεσμεύσεως ἀπ’ τὴν δυτικὴ οἰκονομία προχώρησε τὸ Κρεμλίνο, μὲ τὴν ὑπογραφὴ συμφωνίας μὲ τὸ Ἰράν, γιὰ τὴν διενέργεια τῶν συναλλαγῶν τους στὰ ἐθνικά τους νομίσματα∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀποκλείται τὸ δολλάριο καὶ κατὰ προέκταση τὸ εὐρώ. Ἤδη παρόμοια συμφωνία ἔχει ὑπογραφεῖ μὲ τὴν Κίνα καὶ τοὺς ἄλλους Ἀναδυόμενους, ἐνῶ ἱδρύεται καὶ τὸ κοινὸ Ταμεῖο Συναλλαγματικῆς Συνοχῆς τῶν μελῶν τους.