Ἄγαρπη προπαγάνδα καὶ πραγματικότητα

Οἱ τυμπανοκρουσίες τῆς κυβερνήσεως, γιὰ διαφοροποίησή της στὶς κυρώσεις τῆς Εὐρώπης κατὰ τῆς Ρωσίας, ἀποδείχθηκαν πομφόλυγες∙ πρὶν ἀλέκτωρ λαλήσει τρίς, ἔκανε πίσω, διότι ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς ἔσπευσε στὸ Μέγαρο Μαξίμου, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως. Ἡ προσαρμογὴ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ προβλέπεται πιὸ ἀπότομη, διότι ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει πολὺ βαθύτερες ρίζες στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ἐνῶ καὶ ὁ ὑπουργός του Ἑξωτερικῶν, ὡς γνήσιος κομμουνιστής, ἔχει τὶς διασυνδέσεις του μὲ τὴν ἀκροδεξιὰ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ρωσία∙ ἡ χώρα εἰσέρχεται σὲ περιπέτειες, διότι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ προσπάθεια δικαιολογήσεως μὲ προπαγανδιστικὰ συνθήματα τῶν κυβιστήσεών της. Ἡ διάρκειά τους εἶναι σύντομη, διότι, «τὸ ψέμμα ἔχει μικρὰ ποδάρια»∙ οἱ φωτογραφίες τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν μὲ τὸν Ρῶσο ἀκροδεξιὸ δημοσιεύθηκαν.