Σούλτζ, πρῶτες ἐπιφυλάξεις

Οἱ πρῶτες ἐπιφυλάξεις τῶν Εὐρωπαίων διατυπώθηκαν ἀπ’ τὸ Μάρτιν Σούλτζ, ἂν καὶ ὄχι ἁρμόδιος γιὰ διαπραγματεύσεις, ἀλλὰ εἶναι χαρακτηριστικὲς τῆς θέσεώς των∙ κατὰ τὴν κοινὴ συνέντευξη τύπου μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του, ὅτι πιστεύει στὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία καὶ ὅτι δεσμεύεται γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, καὶ κατέληξε: «Ἐλπίζω ἡ ὑπέροχη χώρα σας νὰ παραμείνει στὴν εὐρωπαϊκή πορεία της. Ἔχετε ὑποχρέωση νὰ συνεχίσετε στὸ δρόμο τῆς συνεργασίας καὶ τῆς δημοκρατίας». Ὁ νοῶν νοείτω… Ἄλλωστε ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου συναντήθηκε διαδοχικὰ μετά, μὲ τοὺς Ἀντώνη Σαμαρᾶ, Σταῦρο Θεοδωράκη καὶ Εὐάγγελο Βενιζέλο∙ οἱ σημερινὲς συναντήσεις μὲ τὸν Γιέρουν Νταϊσελμπλάουμ καὶ Τόμας Βάιζερ ἔχουν ἰδιαίτερη βαρύτητα, διότι θὰ ἐξετασθοῦν καὶ θὰ ἀξιολογηθοῦν οἱ συγκεκριμένες κυβερνητικὲς προτάσεις. Ἀλλὰ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προειδοποίησε καὶ πάλι γιὰ τοὺς κινδύνους ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, ὅπως δείχνουν τὰ πρῶτα της βήματα.