Πλήρης παγωμάρα ἀγορᾶς

Στὴν ἀγορὰ ἐπικρατεῖ παγωμάρα, στὰ χαμηλὰ εἰσοδήματα, καὶ πανικός, σὲ ὅσους ἔχουν διατηρήσει κάποια ἀποθέματα∙ τὸ προεδρεῖο τῶν Βιοτεχνῶν ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν πρωθυπουργό, στὴν ὁποία τοῦ ὑπογραμμίζει, ὅτι πρέπει νὰ κινηθεῖ ταχύτατα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τῆς ρευστότητος τῆς οἰκονομίας, πρὶν ὁδηγηθοῦν οἱ περισσότερες ἐπιχειρήσεις σὲ χρεωκοπία. Βρίσκονται οἱ μικρομεσαῖοι στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς τους, ἐνῶ εἶχαν ἀρχίσει νὰ δουλεύουν μὲ τὴν ἀνάκαμψη τὸ Καλοκαῖρι καὶ ὅλα ἀνετράπησαν μὲ τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες∙ οἱ ξένοι φεύγουν δρομαῖοι καὶ τὰ δεκατρία δις εὐρὼ ποὺ ἐπενδύθηκαν στὶς τράπεζες πρὸ ἔτους ἔχουν ἐξαφανισθεῖ. Δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι κατάλαβε, μὲ ὅσα δήλωσε ὁ ἀντιπρόεδρός του, ὁ Ναπολεοντίσκος τὸ τί συμβαίνει.