Ἀξιοποίηση σχεδίου Γιοῦνκερ

Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, τῶν 315 δις εὐρώ, δημιουργεῖ στὴν Εὐρώπη 2,1 ἑκατομμύρια θέσεις ἐργασίας, ἀναφέρει σὲ ἔκθεσή του τὸ Διεθνὲς Ἰνστιτοῦτο Ἐργασίας, ἐνῶ δὲν ὑπολογίζει τὴν συνεισφορὰ στὴν ἀπασχόληση ἀπ’ τὴν αὔξηση τῶν ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς κατὰ 1,1 τρις∙ τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὴν ταχύτητα ἀπορροφήσεως τῶν κονδυλίων, προσθέτει, διότι ἡ κατανομή τους δὲν γίνεται κατὰ τὴν ἐθνικὴ συμμετοχὴ τῶν ἑταίρων, ἀλλὰ κατὰ τὴν προτεραιότητα ὑποβολῆς τῶν προγραμμάτων. Ἡ προηγούμενη κυβέρνηση ἔχει ὑποβάλει προγράμματα ὕψους δεκαπέντε δις γιὰ ἔγκριση∙ θὰ ἦταν καταστροφικὸ γιὰ τὴν χώρα, ἐὰν ἀρχίσουν οἱ νέοι ὑπουργοὶ τὴν ἀναθεώρησή τους γιὰ τὴν ὑποβολὴ νέων προγραμάτων∙ ὅπως μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ μοιραῖο γιὰ τὴν οἰκονομία μας ἡ καθυστέρηση στὴν ἀξιολόγηση, διότι, κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε τὴν συμμετοχὴ στὴν ρευστότητα Ντράγκι. Νὰ διαψευσθεῖ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὶς προειδοποιήσεις του, ὅτι, «θὰ κρατᾶμε ὀμπρέλλα ὅταν θὰ βρέχει λεφτά».