Παρίσι, γαλατικὴ εὐγένεια

Μὲ γαλατικὴ εὐγένεια ὁ Μωρὶς Σαπὲν προσγείωσε τὸν κουρεμένο στὸ ἔδαφος, μὲ τὴν ἀπαίτηση τηρήσεως τῶν δεσμεύσεων, ὁπότε δίδεται κάποια ἄνεση χρόνου, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ταμειακοῦ προβλήματος λέξη∙ ὁ κουρεμένος ἐμφανίσθηκε διαλλακτικὸς καὶ παρακλητικὸς πρὸς τὸ Βερολίνο, ἀλλὰ ἀπάντησε μὲ ὑπεκφυγὲς στὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων. Ὁ δρόμος τῶν διαβουλεύσεων προβλέπεται μακρύς, μὲ τὶς συναντήσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, μὲ τὸν Ματτέο Ρέντσι καὶ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη στὴν Λευκωσία ἔχει περισσότερο ἐθνικὴ σημασία∙ τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα εἶναι τὸ κρίσιμο πρόβλημα, καθὼς οἱ ὑποχρεώσεις τὸ δίμηνο ἀνέρχονται σὲ 20 δις εὐρώ, γιὰ ὁμόλογα καὶ ἐσωτερικὲς ἀνάγκες, ἐνῶ τὰ ἔσοδα προβλέπονται σὲ 7,5, χωρὶς τὴν ὑστέρηση πληρωμῆς φόρων. Ἡ προσφυγὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα εἶναι ἡ μοναδικὴ διέξοδος, ἀλλὰ ἰσχύει ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ τὴν προηγούμενη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως. Ἦταν σαφὴς ὁ Γάλλος ὑπουργός.