Παράδοση στοὺς Ἀμερικανοὺς

Ἡ ἀπόλυτη ἐξάρτηση τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς φάνηκε ἀπὀ δύο πράγματα, στὴν παράδοση τῆς ΕΥΠ στὸν ἐξ Ἀμερικῆς δημοσιογράφο καὶ στενὸ συνεργάτη τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, καὶ στὴν θερμὴ ὑποστήριξη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου στὸν Ναπολεντίσκο, μὲ τὴν ἀπαίτηση οἱ Εὐρωπαῖοι ἱκανοποιῆσαι ἀμέσως τὶς ἀπαιτήσεις του∙ ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶχε παραδώσει τὴν ΕΥΠ στὸν διαπρέψαντα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες φίλο του, ὁ ὁποῖος καὶ ὀργάνωσε τοὺς φρικτοὺς μηχανισμοὺς καταστολῆς τῆς ἐποχῆς του… Μετὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως πληθαίνουν οἱ ἐπίσημες παρεμβάσεις τῆς Οὐσάσιγκτον γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεως στὸ θέμα μας∙ ὅταν τὸ προηγούμενο ἑξάμηνο τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο πρόβαλε συνεχῶς τόσα ἐμπόδια, οὔτε μία λέξη δὲν ἄρθρωσαν.