Γονυπετὴς πρὸς Εὐρωπαίους

Πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἀπευθύνεται πλέον γονυπετὴς ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ τὴν ἔναρξη διαπραγματεύσεων γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὸ χρέος τῆς χώρας∙ ὁ ὑπερφίαλος ὑπουργός του, ἀπεκήρυξε μετὰ βδελυγμίας τὰ σχέδιά του καὶ ἔσπευσε στὸ Παρίσι, ὅπου συναντήθηκε μὲ τὸν Μωρὶς Σαπέν, μὲ σαφέστατες τὶς δεσμεύσεις του, ὅτι θὰ ἐκπληρωθοῦν ὅλες οἱ μνημονιακὲς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας. Δηλαδή, τὸ μνημόνιο ἰσχύει κανονικὰ καὶ ἐφαρμόζεται, παρὰ τὶς καθυστερήσεις καὶ τὶς παρεμβάσεις μερικῶν ὑπουργῶν∙ οὔτε τὰ προσχήματα δὲν τήρησαν, μέσα στὲ δώδεκα ὧρες ὅλα ἄλλαξαν, ἀπὸ καταγγελία τοῦ μνημονίου στὴν πλήρη ἐφαρμογή του. Ἀλλά, οἱ κακὲς ἐντυπώσεις ἔμειναν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν τὶς πραγματικές τους προθέσεις καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ἀρχῶν ἐπίσης.