Ἀποκεφαλισμὸς τοῦ Ἰάπωνος

Τὸ χαλιφάτο προχώρησε στὴν ἀπειλή του καὶ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸ βίντεο μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ τοῦ Ἰάπωνος ὁμήρου∙ ἡ ἰαπωνικὴ κυβέρνηση ἀναγνώρισε ὡς αὐθεντικὸ τὸ βίντεο γιὰ τὸν Kenji Goto, ἐνῶ ἡ Ἰορδανία ἀνακοίνωσε ὅτι καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ὁμήρου της. Οἱ Τζιχαντιστὲς σκληραίνουν τὴν στάση τους, διότι γνωρίζουν ὅτι ἡ ἧττα στὸ Κομπάνι τοὺς ἔχει στερήσει ἀπ’ τὸ σημαντικὸ στρατηγικὸ κέντρο, ἀλλὰ καὶ ἔχει δείξει ὅτι δὲν διαθέτει τὸ ἀήττητο στὸν πόλεμο∙ ἄλλωστε καὶ στὰ ἄλλα μέτωπα, στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, εἶναι σὲ ὑποχώρηση, μὲ ἄμεσο ἀντίκτυπο στὸ ἠθικὸ τῶν πιστῶν τους. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπίθεση στὸ Charlie Hebdo θεωρεῖται ἀποτυχημένη, παρὰ τὰ περὶ ἀντιθέτου δημοσιεύματα στὸν τύπο τους, διότι προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῆς παγκοσμίου κοινῆς γνώμης καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς περισσότερο, ἐνῶ δὲν παρατηρεῖται αὔξηση στὴν προσέλευση Ἰσλαμιστῶν μαχητῶν στὶς τάξεις τους.