Ἔνταξη στὴν ἀμερικανικὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς

Τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν ἀμερικανικὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς, μὲ αἰχμὴ τὴν ἀντιγερμανικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωζώνης στὴ διεθνῆ σκηνή, ἀποκάλυψε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Λευκωσία∙ δύο εἶναι τὰ ἐπιχειρήματα, ἡ ἐξαφάνιση τῆς ΑΟΖ ἀπ’ τὶς συνομιλίες καὶ ἡ πλήρης ὑπαναχώρηση στὴν ὑποστήριξη τῆς Ρωσίας στὸ Οὐκρανικό. Ἄλλωστε σὲ αὐτὸ ἀπέβλεπε καὶ ἡ δήλωση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου κατὰ τῆς λιτότητος –μὲ τὴν διατεταγμένη προβολή της ὡς ἀντιγερμανικῆς ἀπ’ τὴν διαπλοκή-, ἐνῶ στὴν ἀνάπτυξη ἀποβλέπουν τὸ σχέδιο Ντράγκι καὶ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ∙ ἡ ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἀλλάζει, μὲ τὴν ἀπόλυτη ἐξάρτησή της ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, ὅπως ἦταν μόνο στὴν περίοδο τῆς ἑπταετίας. Ἀλλά, Ἱσπανία, Ἰταλία καὶ Πορτογαλία λαμβάνουν ἐγκαίρως ἀποστάσεις ἀσφαλείας πρὶν συναντήσουν τὸν πρωθυπουργό μας.