Κύπρος, ἀμνησία γιὰ ΑΟΖ

Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ἔπαθε ἀμνησία στὴν Λευκωσία καὶ δὲν ἀνέφερε λέξη γιὰ τὴν ΑΟΖ καὶ τὴν τριμερῆ συμφωνία, Κύπρου, Αἰγύπτου καὶ Ἑλλάδος γιὰ τὴν ὁριοθέτησή της, ὅπως καὶ γιὰ τὴν συνεργασία μὲ τὸ Ἰσραήλ∙ ὁ Νίκος Ἀναστσιάδης ὑποχρεώθηκε ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο στὴ σιωπή, ὁπότε παρέμειναν ἀμφότεροι σὲ τυπικὲς καὶ ἀόριστες ἐξαγγελίες. Τὸ μόνο θετικὸ εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς κωλοτούμπας, ὅτι ἀποδέχεται τὴν παρουσία τῶν τριῶν δανειστῶν στὴν χώρα, μὲ ἄλλη ὀνομασία, ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἐξηγήσει -ἴσως ἐπειδὴ δὲν ἔχει μελετήσει τὸ θέμα-, ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται, χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τελευταίας ἀξιολογήσεως∙ ἡ στάση του στὸ θέμα τῆς ΑΟΖ ὀφείλεται στὴν ἀπόλυτη συμμόρφωση στὶς ἀμερικανικὲς πιέσεις, γιὰ ἀποφυγὴ τῆς ὁριοθετήσεώς της, ἐπειδὴ αὐτοὶ ἔχουν ὑποσχεθεῖ ἱκανοποίηση ἔστω καὶ κάποιων τουρκικῶν αἰτημάτων. Ἡ ἀπόκρυψή του ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ δὲν καλύπτει τὴν ἐθνικὴ μειοδοσία, ὅταν μάλιστα προεκλογικὰ δὲν ἔκανε καμμία ἀναφορὰ στὴν ΑΟΖ καὶ στὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων∙ ἀπομένει ἡ στάση τοῦ ἀκροδεξιοῦ συνεταίρου του στὴν κυβέρνηση.