Ψυχρολουσία στὸν κουρεμένο

Ὁ κουρεμένος ἔπαθε ψυχρολουσία στὸν Λονδίνο ἀπ’ τὸν Τζὼρτζ Ὄσμπορν, ὁ ὁποῖος δὲν δέχθηκε κοινὴ συνέντευξη τύπου καὶ περιορίσθηκε σὲ τυπικὰ εὐχολόγια, ἐνῶ καταλαγιάζει ὁ κουρναχτὸς τῆς εὐφορίας γιὰ ὑποχώρηση τῶν Εὐρωπαίων∙ οἱ εὐρωπαϊκὲς προτάσεις εἶναι σαφεῖς καὶ ἀπόλυτες, μετονομασία τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ ἐμμονὴ στὴν συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τακτοποίηση τῶν δημοσιονομικῶν ἐλλειμμάτων. Μάλιστα, τὰ πρῶτα στοιχεῖα τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου ἀναφέρουν αὔξηση στὴν ὑστέρηση τῶν ἐσόδων, ἐνῶ καὶ ὁ ΙΟΒΕ διαπιστώνει ἐπιδείνωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος∙ ἡ ἀξιολόγηση τῆς τρόϊκας θὰ γίνει ὁπωσδήποτε καὶ ἴσως μὲ ἐπιτακτικὴ μορφή, διότι οἱ δημοσιονομικὲς ἀνάγκες εἴκοσι δις εὐρὼ τοῦ τρέχοντος διμήνου δὲν καλύπτονται μὲ τίποτε καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος ἐξευρέσεως χρημάτων, πλὴν τῆς ἐκκρεμοῦς δόσεως. Τὸ πῶς θὰ βαφτίσει τὴν κωλοτούμπα ὁ Ναπολεοντίσκος ἐλάχιστα ἐνδιαφέρει, ἡ πληρωμὴ τῶν συντάξεων τοῦ Μαρτίου καὶ ἡ ἄμεση ἐπανεκκίνηση τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ ζητούμενο.