Εὐγενὴς καὶ ἀγεννέστατος

Ἡ διαφορὰ στὴν οὐσία τῶν δηλώσεων καὶ στὸ ὕφος, ἦταν ἐμφανέστατη στὸ Παρίσι, μεταξὺ τοῦ Γάλλου ὑπουργοῦ καὶ τοῦ κουρεμένου∙ ὁ Μωρὶς Σαπὲν ἦταν σαφέστατος, «πρέπει νὰ ὁλοκληρώσετε τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ θὰ ἀρχίσει διάλογος μὲ τοὺς θεσμούς, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τὴν Ἐπιτροπή», γιὰ τὸ χρέος, ἀλλὰ καὶ τὶς μεταρρυθμίσειε. Ὁ κουρεμένος δὲν ἀπάντησε, παρὰ εἶπε, «ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε», ἔκανε σὰν νὰ μὴν κατάλαβε, ὅτι τὴν τρόικα στέλνει πάλι, μὲ ἄλλο ὄνομα ἴσως∙ ἡ διαφορὰ στὸ ὕφος ἔβγαζε μάτι, καλοντυμένος καὶ εὐγενέστατος ὁ Γάλλος, μὲ προσεκτικὲς κινήσεις, μὲ τὸ πουκάμισο ἔξω καὶ ἀγεννέστατες κινήσεις ὁ ἄλλος καὶ τὸ χέρι στὴν τσέπη…