Καταστροφὴ γέφυρας Πλάκας

Οἱ καταρρακτώδεις βροχὲς στὴν Ἤπειρο προκάλεσαν τὴν καταστροφὴ τῆς γέφυρας τῆς Πλάκας στὸν Ἄραχθο ποταμό∙ ἦταν ἡ μεγαλύτερη πέτρινη τοξωτὴ γέφυρα τῶν Βαλκανίων καὶ εἶχε κτισθεῖ τὸ 1860 ἀπὸ Πυρσογιαννίτες μαστόρους. Τὸ νερὸ ποὺ ἔπεσε ἦταν κατακλισμιαῖο καὶ ἡ ἀνατολικὴ βάση της δὲν ἄντεξε, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάρρευσή της∙ στὸν κάμπο τῆς Ἄρτας πέντε χωριὰ ἐκκενώθηκαν, ἐνῶ ὁ νομὸς ἐτέθη σὲ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Οἱ πλημμῦρες ὅμως ἔπληξαν καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς χώρας, Αἰτωλοακαρνανία, Ἀχαΐα, Φθιώτιδα, Λέσβο, μὲ διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας καὶ σημαντικὲς ζημίες∙ ἡ κακοκαιρία πλήττει ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ἐνῶ στὴν πρωτεύουσα τὴν Κυριακὴ ἡ ὁρατότης εἶχε περιορισθεῖ, λόγῳ τῆς σκόνης ἀπ’ τὴν Σάχαρα στὴν ἀτμόσφαιρα.