Ὀμπάμα, φόρος παρακτίων

Τὴν φορολόγηση τῶν κερδῶν τῶν παρακτίων ἀμερικανικῶν ἑταιρειῶν ἐξήγγειλε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, γιὰ τὴν ἄντληση περίπου 238 δις δολαρίων στὸν ἑπόμενο προϋπολογιμό, ἀλλὰ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ διατηροῦν πολλὲς ἐπιφυλάξεις∙ τὰ κέρδη ἀνῆλθαν τὸ 2014 σὲ 2,1 τρις δολλάρια, καὶ τοὺς ἐπιβάλλει φόρο 14%, ἀλλὰ καὶ 19% γιὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη. Ἀλλά, οἱ Ρεπουμπλικανοὶ ἐλέγχουν τὸ Κογκρέσσο καὶ ἔχουν στενὲς σχέσεις μὲ τὶς πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες διαθέτουν πολλοὺς μηχανισμοὺς φοροδιαφυγῆς∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι πέρυσι ἡ εἰσροὴ ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων ἀνῆλθαν σὲ 128 δις στὴν Κίνα, 111 στὸ Χὸνγκ Κόνγκ, 86 στὴν Σιγκαπούρη καὶ 83 στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς χώρας μειώθηκε στὸ 2,4% ἀπ’ τὸ πρποβλεφθὲν 2,6%. Οἱ οἰκονομικοὶ ἀναλυτὲς προβλέπουν ἀποτυχία τοῦ προγράμματος, διότι ἡ ἀμερικανικὴ νομοθεσία ἔχει διεξόδους διαφυγῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ χώρα ἔχει ἀνάγκη τῆς εἰσροῆς των, διότι ὑστερεῖ στὴν προηγμένη τεχνολογία.