Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ μεγάλη ὑποχώρηση στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Βομβάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,1320 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 133,0925 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1274,25, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 54,46. Ἡ ὑποχώρηση τοῦ δείκτου ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στὴν Κίνα, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ 49,8, ἀπὸ πενταετίας καὶ ἡ ἀπεργία σὲ ἐννέα μεγάλα ἀμερικανικὰ διυλιστήρια προκάλεσαν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ καὶ ἡ παράταση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος στὴν Εὐρώπη δὲν ἐπιτρέπει τὴν ὅποια αἰσιοδοξία∙ ἡ παρέμβαση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖται ὡς ἄμυνα στὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Ρωσίας, Ἰνδιῶν καὶ Κίνας, ποὺ ζητοῦν ἄμεση ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἀπόλυτη στήριξη τῆς Μόσχας στὴν Οὐκρανία. Ἐπελέγη ἡ κατάλληλη στιγμή..