Γιοῦνκερ, σεβασμὸς εὐρωπαϊκῶν κανόνων

Τὶς κατευθύνσεις τῶν σημερινῶν συνομιλιῶν του μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ ἔθεσε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὑπογραμμίζοντας, ὅτι «δὲν θὰ ἀνατραποῦν τὰ πάντα, ἐπειδὴ ἔγιναν ἐκλογὲς σὲ μία χώρα»∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς συμπληρώνει τὶς ἐπισημάσεις τοῦ Μωρὶς Σαπέν, ὅτι, «δὲν θὰ ἔρθουμε σὲ ρήξη στὴν Γερμανία γιὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι, ὅ,τι γίνεται στὴν Εὐρωζώνη ἔχει τὴν γαλλογερμανικὴ σφραγίδα». Ἡ ἀτλαντικὴ ἀντιγερμανικὴ ὑστερία ἐξαχνοῦνται, ἐνῶ αὔριο ὁ κουρεμένος θὰ βρεθεῖ μὲ τὸν Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε, ὁ ὁποῖος θὰ ζητήσει συγκεκριμένες προτάσεις∙ αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἂν καὶ δείχνει ὅτι καταλαβαίνει τὰ πράγματα εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολα, ἔστω καὶ ἂν ἀγνοεῖ τὸ τεράστιο ταμειακὸ ἔλλειμμα καὶ τὸν τρόπο πληρωμῆς μισθῶν καὶ συντάξεων τὸν Μάρτιο, πρᾶγμα πολὺ δύσκολο.