Διακοπὴ κρατικῆς μηχανῆς

Ἡ κρατικὴ μηχανὴ βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀπονεκρώσεως καὶ τίποτε δὲν δουλεύει, ἐνῶ εἴμαστε στὸν Φεβρουάριο καὶ ὅλοι πρέπει νὰ τρέχουν γιὰ νὰ προλάβουν τὴν νέα τουριστικὴ περίοδο∙ σὲ πολλὲς γνωστὲς περιοχὲς παρουσιάζονται φαινόμενα ἀκυρώσεως κρατήσεων, εὐτυχῶς ὄχι σὲ μεγάλο βαθμό, ἀλλὰ καὶ περισσότεροι ρωτοῦν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ εἶναι ἕτοιμες οἱ ἐγκαταστάσεις, γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν τουριστῶν τὸν ἄλλο μῆνα. Οἱ τουριστικὲς ἐπιχειρήσεις, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες μικρομεσαῖες καὶ οἱ ἐξαγωγεῖς, ἔχουν ἀποστείλει πολλὰ ὑπομνήματα στὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν καὶ στὸν πρωθυπουργὸ ἀκόμη, ἀλλὰ καμμία ἀπάντηση∙ πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι, οἱ ρυθμοὶ λειτουργίας τῆς κυβερνήσεως θυμίζει τὴν σοιβιετικὴ νομενκλατοῦρα, μὲ ἐλάχιστη ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα. Ἀπειλοῦνται πλέον ἐκρηκτικὲς καταστάσεις…