Συνάντηση Μέρκελ, Ὀμπάμα

Μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα θὰ συναντηθεῖ τὴν Δευτέρα στὴν Οὐάσιγκτον ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μὲ κύρια θέματα τὴν προετοιμασία τῆς διασκέψεως τῶν Ἑπτὰ μεγάλων τὸν Ἰούνιο στὴν Γερμανία καὶ τὸ Οὐκρανικό, τὴν οἰκονομία καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ περισσότερο, τὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἑλληνικὸ φυσικά∙ στὸ Οὐκρανικὸ οἱ ἀπόψεις δὲν ταυτίζονται ἀπολύτως πλέον, καθὼς τὸ Βερολίνο ὑφίσταται ἰσχυρὲς πιέσεις ἀπ’ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ περισσότερες ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς παράγοντες γιὰ ἄμβλυνση ἢ ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, καθὼς διαπιστώνουν ὅτι δὲν ἀποδίδουν πλέον, ἐνῶ εἶναι χειρότερες οἱ ἐπιπτώσεις στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία. Γιὰ τὴν λιτότητα ἡ διαφορὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλη, καθὼς ἔχουν ἐγκριθεῖ τὰ προγράμματα Ντράγκι καὶ Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ στὸ Ἑλληνικὸ οἱ διαφορὲς εἶναι ἐλάχιστες καὶ σὲ ἐπίπεδο προπαγάνδας μόνο, διότι καὶ οἱ δύο θέτουν, ὡς ἀπαραίτητο ὅρο, στὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων.