Ὑπαναχώρηση τῶν Ἀμερικανῶν

Ἡ στάση τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρωζώνη ἀναθεωρεῖται, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς ἐπίσημες δηλώσεις καὶ τὰ δημοσιεύματα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς∙ ἀπ’ τὸ 2010 καὶ τὴν μεθόδευση τῆς χρεωκοπίας μας, σκοπός τους ἦταν ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ διάλυση τῆς τελευταίας, ὅπως προεξοφλοῦσαν οἱ διάσημοι οἰκονομολόγοι τους. Ἀκόμη καὶ τὸ Φθινόπωρο ἐπέμειναν στὴν ὑπονόμευση τῆς χώρας μας, μὲ τὶς παρεμβάσεις τους στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο γιὰ ἀναβολὴ τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες∙ τώρα ἀλλάζουν καὶ ζητοῦν παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη. Ἡ αἰτία βρίσκεται στὴν Ἀσία καὶ στὸ μέτωπο, Ρωσίας, Ἰνδιῶν καὶ Κίνας∙ φοβοῦνται ὅτι θὰ προκληθεῖ κρίση μὲ μεγάλο θύμα τὴν εὐάλωτη οἰκονομία τους, μὲ τοὺς Ἀναδυόμενους πλέον ὑπ΄ ἀτμὸν ἐναντίον της.