Σὲ σινορωσικὴ ἀξιολόγηση

Ἐντὸς τοῦ Θέρους θὰ ἀρχίσει ἡ λειτουργία τοῦ σινορωσικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως UCRG (Παγκόσμιος ὅμιλος ἀξιολογήσεως πιστώσεων) μὲ ἕδρα τὴν Σαγκάη καὶ σκοπὸ τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ μονοπωλίου τῶν ἀμερικανικῶν∙ στὴν πράξη θὰ ἀντικαταστήσει τὸν κινεζικὸ Dagon, ὁ ὁποῖος ἀπὸ διετίας ἔχει ἐπιτύχει στὴν ἀποστολή του στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές. Οἱ ἱδρυτὲς τοῦ οἴκου στηρίζονται στὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει αὐξηθεῖ κατακορύφως ἡ ἔκδοση ὁμολόγων ἀπ’ τὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ὄχι μόνο χωρῶν καὶ ἑταιρειῶν τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἀπ’ τὶς δυτικὲς χῶρες, διότι οἱ ὅροι εἶναι πολὺ καλύτεροι∙ ἄλλωστε ἡ ἀπήχηση τῶν ἀμερικανικῶν οἴκων εἶναι περισσότερο στὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, παρὰ στὴν πράξη, καθὼς χῶρες ποὺ ἔχουν ἀπαξιωθεῖ, ὅπως ἡ Γαλλία, ἀπολαμβάνουν ἐπιτόκια στὶς δυτικὲς ἀγορές στὸ ἕνα τρίτο τῶν ἀμερικανικῶν.