Ἀπόκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἀπόκτηση τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς κοινῆς γνώμης καθίσταται τὸ κύριο πρόβλημα τῆς κυβερνήσεως, ἔστω κι ἂν ἡ ἴδια δὲν τὸ καταλαβαίνει· ἡ περιφρονητικὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντι στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ στὸν κουρεμένο ἔγινε τὸ κύριο θέμα συζητήσεων στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα, διότι δὲν ἐπηρεάστηκαν ἀπ’ τὴν ἐμετικὴ δουλικότητα τῆς διαπλοκῆς· γνωρίζουν νὰ διαβάζουν ἄριστα μεταξὺ τῶν γραμμῶν. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ρευστότης στὴν ἀγορὰ καὶ ἡ ἀπελπιστικὴ κατάσταση τῶν μικρομεσαίων κυρίως, ἀλλὰ καὶ τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα· ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δὲν ἐνέκρινε τὴν αὔξηση τῶν πιστώσεων πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἐκπλήρωση τῶν συμβατικῶν ὑποχρεώσεων καθίσταται ἄκρως προβληματική. Δὲν κινδυνεύουν μόνο οἱ συντάξεις τοῦ Μαρτίου καὶ οἱ μισθοὶ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, ἀλλὰ εἶναι καὶ τὰ τέσσερα δις εὐρὼ ὁμόλογα πρὸς ἐξόφληση· ἤδη τὰ ἐπιτόκια στὰ βραχυπρόθεσμα ἐκτινάχθηκαν στὸ 2,7% χθές, χωρὶς καθόλου προσφορὰ ἀπὸ ξένες τράπεζες.