Ἀμετροεπὴς Ναπολεοντίσκος

Στὴν συμπεριφορά του καὶ στὰ λόγια του ἦταν ἀμετροεπὴς ὁ Ναπολεοντίσκος, στὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ματτέο Ρέντσι στὴν Ρώμη∙ αὐθάδης δήλωσε, ὅτι, πηγαίνει στὴν Εὐρώπη γιὰ «τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας», λὲς καὶ περιμένουν αὐτὸν οἱ λαοί της γιὰ τὴν καθιέρωση δημοκρατικῶν θεσμῶν. Ὁ Ἰταλὸς πρωθυπουργὸς τὸν ἐπανέφερε στὴν τάξη, λέγοντας ὅτι ὑπάρχουν θεσμοὶ στὴν Εὐρώπη ποὺ διέπουν τὴν ζωή της καὶ πρέπει νὰ τοὺς σεβόμαστε∙ εἶναι ζήτημα ἂν τὸ κατάλαβε, διότι πρόσθεσε ὅτι, ἡ διαφθορὰ καὶ τὸ πελατειακὸ κράτος εἶναι ἐκτεταμένα στὴν Ἑλλάδα. Θύμισε, ὅπως τοῦ ἐπισήμανε ἡ Νέα Δημοκρατία, τὸν Γιωργάκη, μὲ τὴν δήλωσή του, ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι διεφθαρμένοι ἀπ’ τὴν κορυφὴ ὥς τὰ νύχια…