Γιοῦνκερ, Ντράγκι, αὐστηροὶ

Πολὺ αὐστηροὺς ὅρους ἔθεσαν στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ στὸν κουρεμένο, οἱ πρόεδροι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης· οἱ προηγούμενες δεσμεύσεις παραμένουν ἀμετακίνητες, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλλιῶς, ὁ σεβασμὸς τῶν κοινοτικῶν συμβάσεων καὶ τῶν δημοσιονομικῶν ὑποχρεώσεων, δηλαδή, τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα καὶ ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεώς του εἶναι τὸ πρῶτο, ὅπως καὶ ἡ συνέχιση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τῶν προσλήψεων. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος κινήθηκε καὶ ὁ Φρασουὰ Ὁλλάντ, μὲ σκληρότερη ἒκφραση, παρὰ τὴν γαλατική του εὐγένεια· ἑπομένως εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀξιολόγηση, ὅπως κι ἂν τὴν βαφτίσουν, γιὰ τὴν χορήγηση πιστώσεων ἀπ’ τὴν ΕΚΤ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν τρεχουσῶν ἀναγκῶν τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ἡ προσαρμογὴ δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη, διότι οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἱκανοποίηση τῶν αἰτημάτων μιᾶς χώρας· ἔτσι ἀνοίγουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου γιὰ τὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἄγνωστες προεκτάσεις.