ΗΠΑ, μείωση βιομηχανίας

Οἱ βιομηχανικὲς παραγγελίες μειώθηκαν τὸν Ἰανουάριο στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες κατὰ 3,4%, τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῆς τετραετίας∙ ἡ ἄσχημη αὐτὴ εἴδηση ἔρχεται τὴν ἑπομένη τῆς ἄλλης, γιὰ ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως τὸ 2014, στὸ 2,4%, ἔναντι προβλεφθέντος 2,6%. Ἡ συρρίκνωση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα τὴν κυβέρνηση, διότι γνωρίζει καλὰ τὶς ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν στὴν προταθεῖσα αὔξηση κατὰ 14% στὴν φορολογία τῶν κερδῶν τους στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ περισσότερες προγραμματίζουν τὴν μεταφορὰ ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τους ἐκτὸς Ἀμερικῆς, διότι θεωροῦν ἄδικη τὴν φορολογία αὐτὴ ἀπὸ τὶς δουλειές τους σὲ τρίτες χῶρες. Μοναδική τους ἀναστολὴ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ διαβεβαίωση τῶν Ρεπουμπλικάνων ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐγκρίνουν τὴν φορολογία αὐτὴ ἀπ’ τὸ ἐλεγχόμενο ἀπὸ αὐτοὺς Κογκρέσσο∙ γιὰ τὸν πρόεδρο ὅμως αὐτὸ θὰ εἶναι νέος κόλαφος, διότι θὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα ἐπιβολῆς στὴν χώρα τῆς πολιτικῆς του.