Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Σαγκάη καὶ ἀνοδικὲς στὸ Τόκυο· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1452 δολλάρια καὶ 134,5051 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1269,25, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 56,84. Οἱ διαβουλεύσεις τοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους δὲν ἐνέπνευσαν ἐμπιστοσύνη στοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο δείχνουν ὅλοι τους ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα γιὰ τὴν πορεία τους· οἱ περισσότεροι φοβοῦνται ὅτι θὰ ἀπαιτήσουν χρόνο οἱ συζητήσεις, ἐπειδὴ παρακολουθοῦν τὴν διγλωσσία τῶν Ἑλλήνων ἐπισήμων, ἀλλὰ διερωτῶνται καὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀντιδράσεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, μετὰ τὶς τόσες προεκλογικὲς ὑποσχέσεις. Οἱ κακὲς εἰδήσεις γιὰ τὴν βιομηχανικὴ παραγωγὴ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀσκοῦν ἐπιρροὴ στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι βλέπουν ὅτι αὐτὲς θὰ ἐπιδεινώσουν τὴν ἤδη βεβαρυμένη κατάσταση στὴν χώρα· ἡ θωράκιση τῶν Ἀναδυομένων μὲ τὶς δικές τους τράπεζες προσθέτουν ἀρκετὲς ἀνησυχίες, κυρίως μὲ τὴν ἐπικειμένη σύσταση τοῦ σινορωσικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως.