Ἰορδανία, ὅμοια ἀπάντηση

Μὲ ὅμοιο τρόπο ἀπάντησε ἡ Ἰορδανία στὸ κάψιμο τοῦ πιλότου της ἀπ’ τοὺς Τζιχαντιστές, ἐκτελώντας ἀμέσως δύο φυλακισμένους της· τὸ βασίλειο τῶν Βεδουίνων γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ἂν δὲν ἀντιδράσει σκληρὰ ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστές, κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν ὑποστήριξη τῶν ὑπηκόων του. Αὐτὸ σημαίνει ὅμως ὅτι ἀναμένεται νέα ἄγρια ἀνταπάντηση ἀπ’ τὸ χαλιφάτο καὶ πάει λέγοντας· ὁ ἰσλαμικὸς νόμος ἐφαρμόζεται στὴν ὁλότητά του καὶ οἱ παρεμβάσεις τῶν τρίτων παρακάπτονται κανονικά. Ὁ πόλεμος στὴν Μέση Ἀνατολὴ γίνεται πλέον μόνο θρησκευτικός, μὲ τὶς προεκτάσεις του στὶς ἄλλες μουσουλμανικὲς ὁμάδες. Ἔχει ξεφύγει ἐντελῶς τοῦ ἐλέγχου, διότι δὲν πρόκειται γιὰ ἐκτέλεση ἀπίστων, ὅπως μὲ τοὺς ἄλλους ὁμήρους, ἀλλὰ γιὰ ὁμόθρησκο καὶ μάλιστα ὁμόδοξο, διότι ὅλοι εἶναι Σουνίτες, ὁπότε τὸ μίσος εἶναι τρισχειρότερο.