Ἀνάπτυξη, εἰρωνικὰ σχόλια τῶν Εὐρωπαίων

Στὶς συνομιλίες μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὸν κουρεμένο οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες τοὺς κοιτάζουν εἰρωνικά, ὅταν αὐτοὶ ἀναφέρονται στὴν πρόοδο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα, καὶ οἱ δικοί μας κατεβάζουν τὸ κεφάλι. Δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ στὴν Εὐρώπη παρόμοια στάση, ἡ κυβέρνηση παραγνωρίζει τὰ ἐπιτεύγματα τῆς χώρας της, ὁπότε οἱ Εὐρωπαῖοι διερωτῶνται, ἂν εἶναι εἰλικρινεῖς καὶ στὶς προτάσεις τους· ἄλλωστε καὶ σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ θέματα διαπιστώνουν ὅτι αὐτοὶ ἔχουν μελετήσει καλύτερα τοὺς ἑλληνικοὺς φακέλους. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ δὲν συζητεῖται εὐρύτατα μόνο μεταξὺ τῶν πολιτικῶν, ἀλλὰ τὴν συναντᾶ κανεὶς καὶ στὰ σχόλια τοῦ ἐγκύρου τύπου· θὰ τὰ βρεῖ αὐτὰ μπροστά της ἡ κυβέρνηση, ὅταν ἀρχίσουν οἱ σκληρὲς διαπραγματεύσεις. Καὶ ἀκολουθοῦν τὰ δύσκολα…