Διακριτικὴ στάση Ὁλλὰντ

Ὁ Γάλλος πρόεδρος τήρησε διακριτικὴ στάση ἀπέναντι στὸν πρωθυπουργό μας, καὶ τὸ ἔδειξε ἀπ’ τὴν ὑποδοχή του στὴν εἴσοδο τῶν Ἠλυσίων· μόλις προσπάθησε νὰ τὸν ἀγκαλιάσει ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ νὰ φιληθοῦν, τὸν κράτησε σὲ ἀπόσταση. Εἶναι ἐθνικὸ σπὸρ οἱ ἐναγκαλισμοὶ καὶ τὰ φιλιὰ στοὺς Γάλλους, ὅλο μὰτς μοὺτς εἶναι· ἀλλὰ καὶ στὴν κοινὴ συνέντευξη ἦταν σαφέστατος, ὁπωσδήποτε εἶναι σεβαστὴ ἡ λαϊκὴ κυριαρχία, ἀλλὰ εἶναι σεβαστοὶ καὶ οἱ θεσμοὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ οἱ διεθνεῖς ὑποχρεώσεις τῆς χώρας, τὸ κράτος πάντα ἔχει συνέχεια. Ἀλοίμονο, ἂν μιὰ χώρα διέγραφε τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις της μετὰ τὶς ἐκλογὲς στὸ ἐσωτερικό της· τότε ἡ ἀθρωπότης θὰ ἐπέστρεφε στὶς ἀκρότητες καὶ στὴν βαρβαρότητα.