Οὐκρανία, ἀλλαγὴ στάσεως

Σὲ ἀλλαγὴ στάσεως στὸ Οὐκρανικὸ ἐπιδίδονται οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν ἐπίσκεψη Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Φρασουὰ Ὁλλὰντ στὸ Κίεβο καὶ τὴν μετάβασή τους σήμερα στὴν Μόσχα, ἂν καὶ ἐσπευσε ἐπὶ τὸπου καὶ ὁ Τζὼν Κἐρρυ· οἱ διαφορὲς εἶναι μεγάλες καὶ μᾶλλον ἀγεφυρωτες, ἀλλὰ ὅλοι δείχνουν ὅτι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὸν διχασμὸ τῆς Εὐρώπης. Ὁ Τζὼν Κέρρυ πρόσφερε στοὺς Οὐκρανοὺς νέα βοήθεια ἑνὸς δις δολλαρίων, πρὶν φθάσουν οἱ Εὐρωπαῖοι· οἱ διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν τὴν νύκτα καὶ τὸ πρωὶ οἱ δύο ἡγέτες συναντοῦν τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν στὸ Ντόνμπας· ἡ ἀκεραιότης τῆς χώρας εἶναι τὸ πρῶτο θέμα, ἀλλὰ καὶ ἡ παραχώρηση ηὐξημένης αὐτονομίας στὶς δύο ἀνατολικὲς ἐπαρχίες. Οἱ Ρωσόφωνοι κερδίζουν στὸ μέτωπο, ἂν καὶ ἀποφεύγουν τὴν τελικὴ ἐπίθεση, ἐνῶ χρησιμοποίησαν, γιὰ πρώτη φορά, καὶ ἀεροπλάνα τὰ ὁποῖα ἔχουν καταλάβει ἀπ’ τὶς οὐκρανικὲς δυνάμεις. Ἡ ἐνσωμάτωση τῆς οἰκονομίας τους μὲ τὴν ρωσικὴ συνεχίζεται.